جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی

هیچ کارفرمایی مایل به ولخرجی و هدر رفتن اسکناسش نیست.
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌
شما مهندسین مجرب با افزایش مهارت فنی و مدلسازی می‌توانید از ولخرجی ها و خسارت به جیب کارفرما جلوگیری کنید و به راحتی کارفرماتون برای بیم شدن پروژه‌اش متقاعد کنید.

به نظر شما چه مشکلاتی باعث ولخرجی کارفرما می‌شود؟