داینامو در رویت

نیرویی که عاشقِ چشم زاغ‌تونه !

بی حقوق و مزایا برات کار میکنه
حتی فکر و تصمیم میگیره
کارش رو سریع و #بی_عیب تحویل میده
دیگه بهتر از این؟
‌‌‌‌