نظرات هنرجویان را ببینیم


 

 

بیم مدلر فرهاد طبایی

(مشغول به کار در خانه مدرن پاسارگاد)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت مپ_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_بیم بیمارستان_بیم فمیلی_توربوداینامو

 

 

بیم مدلر ماری عمرانی

(مشغول به کار در کشور آلمان)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_بیم بیمارستان_بیم فمیلی

 

 

بیم مدلر رضا زارع

(مشغول به کار در شرکت معماری)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت کالیبریت_بیم فمیلی_بیم مسکونی

 

 

 

بیم مدلر متین مهرپویا

(مشغول به کار در تهران)

 

توربوداینامو_رویت استراکچر_رویت مپ_
رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی

 

 

بیم مدلر ولاء بوستانی

(مشغول به کار در شرکت معماری)

 

رویت آرکیتکچر

 

 

بیم مدلر وحید اکبری

(تجربه گرفتن جاب آفر)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت مپ_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_توربوداینامو

 

 

 

بیم مدلر الیسا مدیری

(تجربه استفاده از دوره های مختلف)

 

رویت آرکیتکچر

 

 

بیم مدلر خانم زارع

(ارسال نظر درمورد دوره آموزشی)

 

رویت آرکیتکچر

 

 

بیم مدلر خانم رها ایرانی

(مدرس نرم افزار رویت)

 

رویت آرکیتکچر

نظرات هنرجویان را بشنویم


بیم مدلر ساسان پریشانی

(تجربه گرفتن جاب آفر)

 

رویت آرکیتکچر_رویت مپ
 

بیم مدلر نگار مطلبی

(جهش زمانی با آموزش اصولی)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر
 

بیم مدلر سونا براتی

(تجربه کلاس حضوری و دوره آموزشی)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت مپ_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_بیم بیمارستان

 

 

 

 

 


 

 

بیم مدلر نادیا اخلاقی

(تاثیر پشتیبانی مستقیم مدرس)

 

رویت آرکیتکچر_بیم مسکونی
 

 

 

 

 

 

 

نظرات هنرجویان را بخوانیم

نمونه کار هنرجویان

 

 

 

کاربر بیم منیجری _ مهندس امیرحسین عابد _ Bimlandproject@

 

 

 
 

کاربر بیم منیجری _ مهندس محسن رضایی _ ir.bim@

 

 

 

 
 
 

کاربر بیم منیجری _ مهندس مسعود اعتصام

 

 

 

 
 
 

کاربر بیم منیجری _ مهندس بهنام خداداده _ 7colors__studio@

 

 

 

کاربر رویت آرکیتکچر 2024 _ مهندس محمد علمشاهی _ Alamshahi.arch@

 

 

 

 
 
 

کاربر رویت آرکیتکچر 2024 _ مهندس بهار ریاحی فر

 

 

 

 
 

کاربر رویت آرکیتکچر و بیم مسکونی _ مهندس مهران بدراقی _ detail.of.design@

 

 

 
 
 

کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس فائزه غلامزادگان _ Faeze_gh1997@ 

 

 

 
 

 کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس علی ضحاکی _ _alizahaki@

 

 

 

 

 
 
 

 کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس شیما امینی _ Shima.a64@

 

 

 
 
 

کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس محمد فراهانی _ mohammad3farahani@

 

 

 
 
 

 کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس بهاره عرب کسمائی _ bahareh_arab_kasmaee@

 

 

 
 
 

کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس فاطمه عطایی

 

 

 
 
 

کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس مهران ارجمند _ mehran_aalto@ 

 

 

 
 
 

کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس میلاد کرمزاده مطلق _ miladkmz@

 

 

 
 
 

کاربر رویت آرکیتکچر و بیم مسکونی _ مهندس بشرا عبدی _ boshraabdii@ 

 

 

 

 

 
 
 

کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس زهره سعیدی _ Sd.zohre@ 

 

 

 
 
 

کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس سعیده کاظمی _ saeedekaazemi@

کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس صابره بهارآرا _ sabereh_BaharAra@

 

 

 
 

کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس نادیا اخلاقی _ detail.of.design@

 

 

 
 
 

کاربر رویت استراکچر _ مهندس محمدهادی مظفری

 

 

تمرین پروژه اسکلت بتنی سقف وافل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین پروژه سازه فلزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

کاربر رویت استراکچر _ مهندس هاله نظامی _ hale_nezami@

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

کاربر رویت استراکچر _ مهندس رضا ناصری

 

 

 
 
 

کاربر رویت استراکچر _ مهندس محمدهادی مظفری

 

 

تمرین پروژه اسکلت بتنی سقف وافل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین پروژه سازه فلزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کاربر بیم مسکونی _ مهندس عطی وطن دوست _ Ati_vatandust@

 

 

 

 
 

 

کاربر بیم مسکونی _ بیم مدلر احمد عالیشاه

 

 

 

 

 

 
 
 

 

کاربر بیم مسکونی _ بیم مدلر ناصر محمدی

 

 

 

 
 

کاربر بیم مسکونی _ بیم مدلر سینا رحیمی

 

 

 

 

 کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس محمدرضا صفری _ mreza.safari_@

 

 

 

 کاربر رویت آرکیتکچر _ مهندس ریحانه بهشتی تبار _ Reihane.beheshti@

 

 

Text/HTML