آموزش فاز 2 در رویت

آموزش فاز 2 در رویت ویژه

بیم مدلرهای موفق از این آموزش تکنیکال برای فاز 2 کردن پروژه اجرایی در رویت استفاده میکند.

شبیه سازی و BIM

شبیه سازی و BIM ویژه

در این بخش به تفاوت شبیه سازی و BIM در یک پروژه پرداخته ایم.

فاز2 و BIM

فاز2 و BIM ویژه

در این بخش به بررسی نقش فاز2 و BIM در یک پروژه و تاثیرات آن پرداخته ایم.

داینامو در تاسیسات

داینامو در تاسیسات ویژه

در این بخش به هم تراز کردن لوله های تاسیساتی در رویت که کاری بسیار زمان بر می باشد به کمک داینامو انجام می شود.