انتقال فایل رویت به لومیون

انتقال فایل رویت به لومیون ویژه

در این بخش به دو روش از روش های پرکاربرد انتقال فایل رویت به لومیون و محاسن و معایب هرکدام از روش ها به طور کامل پرداخته ایم و ...

اموزش رایگان لومیون - بخش نهم

اموزش رایگان لومیون - بخش نهم ویژه

یکی از نرم افزارهای مهم در ساخت انیمیشن این روزها نرم افزار Lumion می باشد که با یک سرعت و کیفیت مورد قبولی انیمیشن های ....