شیراز پیشروترین شهر در مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) با نرم افزار رویت

شیراز پیشروترین شهر در مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) با نرم افزار رویت ویژه

در حالی که شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد و اصفهان همچنان در قید و بند روش‌های سنتی و زمان‌بر ساخت و ساز هستند، شیراز با اتخاذ رویکردی نوگرایانه و پیشرو، گام‌هایی بلند در مسیر تحول صنعت ساختمان برداشته و به عنوان الگویی موفق در سطح ملی مطرح شده است.

مدرک رویت اتودسک برای کی مناسبه؟

مدرک رویت اتودسک برای کی مناسبه؟ ویژه

شرکت ایساتیس بیم به مدیریت شهریار مطلبی مجری تورهای بین المللی آزمون رویت اتودسک در ایران می باشد آزمون اتودسک در بخش های مختلف رویت معماری ، رویت استراکچر ، رویت مکانیکال ، رویت الکتریال آزمون برگزار می کند که داشتن این مدارک بین المللی قطعا تاثیر به سزایی در رزومه و روند شغلی و استخدام هر فرد خواهد داشت.

خرج 1ماه زندگی در ونکوور

خرج 1ماه زندگی در ونکوور ویژه

در این بخش آموزش داده شده است که چطور میتوان در یک شهر در کشور مورد نظر مخارج ماهیانه را محاسبه نمود.