تیم ایساتیس همواره در کنار شما بوده و به صورت روزانه به خطاهای پر تکرار در این صفحه افزوده خواهد شد...

 

به راحتی خطایی که با آن مواجه شده اید را در این صفحه با راهنمایی رفع مشکل جستجو نمایید

 

 

 

راهنما جستجو :

 

  • در داخل مرورگر خود دکمه ترکیبی ctrl+f را بفشارید.
  • در پنجره باز شده بالا صفحه بخشی و یا چند کلمه از متن خطا را وارد نمایید.

  • به راحتی خطاهایی که متن مورد نظر شما در آن می باشد را پیدا نمایید.

 

حذف کردن Level

Along with the selection, 4 elements and 2 views will be deleted.
View Floor Plan : Level 2 will be deleted.
View Ceiling Plan : Level 2 will be deleted.

توضیحات : در صورت انتخاب کردن یک Level و اقدام به پاک کردن آن با این هشدار مواجه خواهید شد و به شما توضیح داده می شود که در صورت حذف این Level چه دیدهایی از پلان ، سقف کاذب و عناصر وابسته ترسیم شده در آن طبقه حذف خواهد گردید.

 

 

 

0001

Level

Warning

 

عدم نمایش ستون سازه ای

None of the created elements are visible in Floor Plan: Level 1 View. You may want to check the active view, its Parameters, and Visibility settings, as well as any Plan Regions and their settings.

توضیحات : عناصر سازه ای به صورت پیش فرض پس از ترسیم به سمت طبقات پایین تر ارتفاع می گیرند ، زمانی که شما در طبقه اول ستون سازه ای قرار دهید ، به سمت پایین ترسیم می شود و چون در طبقه اول عملا نیست ، دیده نمی شود اما چنانچه در دید سه بعدی چک کنید دیده خواهد شد ، برای رفع مشکل قبل از قرار دادن ستون ، از قسمت Option Bar حالت Depth را به Heigth تغییر دهید.

 

 

 

0002

Structure Cloumn

Warning

 

حذف یک عنصر

Element is reversed

توضیحات : در شرایطی که شما در حال انجام تغییری هستید که باعث تغییر کامل عنصر دیگری می شود و آن عنصر عملا دیگر قابلیت باقی ماندن ندارد این خطا داده می شود که باید یا منصرف شوید از تغییر و یا Delete Element را انتخاب نمایید و حذف کنید . به عنوان مثال : دو دیوار متصل به هم دارید که یکی از انها را کملا جابجا می کنید و دیوار دوم کلا باید تغییر ماهیت بدهد این خطا داده خواهد شد.

 

 

 

0003

General

Error

 

از بین رفتن اتصال دو دیوار

Can't keep elements joined.

توضیحات : در شرایطی که تغییر شما بر روی یک دیوار باعث جدا شدن آن دیوار از دیوار دیگری شود با این پیام مواجه خواهید شد که به شما گفته می شود امکان نگه داشتن اتصال آن دیوارها دیگه وجود ندارد و شما می توانید تایید و یا رد نمایید.

 

 

 

0004

Wall

Error

 

همپوشانی دیوارها

Highlighted walls overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Use Cut Geometry to embed one wall within the other.

توضیحات : در حین ترسیم اگر دیواری بر روی دیواری قرار گیرد این هشدار به شما داده می شود که دیوارها Overlap شده اند که قالبا این امر اشتباه هست .

 

 

 

0005

Wall

Warning

 

خطا شعاع Fillet

Unable to create Fillet with the specified radius.

توضیحات : در هر شرایطی که از ابزار Radius برای ایجاد قوس (Fillet) استفاده می کنید ، اگر شعاع تعریف شده از طول یک یا هر دو ضلع دخیل در این Fillet بیشتر باشد با این خطا مواجه خواهید شد.

 

 

 

0006

General

Error

 

فراخوانی فمیلی مغایر با Category

Some or all oft the families selected are not of the category Doors. Do you want to retry loading a new set of files?

Choose families of only the Doors category and try again.

The following are not of category Doors and cannot be loaded : ...

توضیحات : در صورتی که شما دستور خاصی را اجرا نمایید و سپس از گزینه Load Family داخل تب Modify اقدام به فرخوانی فمیلی مورد نظر کنید اما فمیلی انتخابی مربوط به Category انتخابی نباشد . به عنوان مثال : شما دستور Door را اجرا می نمایید و بعد از ان از فمیلی ها ، فمیلی ستون معماری را انتخاب می کنید برای باز شدن ، به این خطا برخورد خواهید کرد.

 

 

 

0007

General

Error

 

عدم تطابق درب یا پنجره با دیوار

Can't cut instance of 0915 x 1830mm out of Wall.

توضیحات : این خطا در دو حالت رخ خواهد داد :

1- زمانی که شما درب و یا پنجره ای را بر روی دیواری قرار می دهید که طول دیوار از طول درب یا پنجره کوچکتر می باشد ، به عنوان مثال پنجره شما با عرض 2 متر می باشد اما دیوار شما 1.8 متر. 

2- زمانی که شما دیواری را حذف می کنید که در آن درب یا پنجره هایی هستند ، این خطا داده میشه و از شما خواسته می شود تا پاک شدن درب و پنجره ها را تایید کنید.

 

 

 

0008

Door/Window

Error

 

نبود هاست مناسب برای درب و پنجره

Can't place inserts outside of hosts. These elements won't be copied.

توضیحات : زمانی که شما اقدام به کپی کردن درب یا پنجره در طبقات می کنید (مانند استفاده از ابزار CopyClipboard) ولی در مکان درب و پنجره کپی شده در طبقات هدف دیواری نیست و یا دیوار عینا در جای لازم نیست و رویت امکان کپی کردن آنها را ندارد با این هشدار مواجه خواهید شد ، این اتفاق می تواند در کپی کاری ها در یک طبقه هم رخ دهد.

 

 

 

0009

Door/Window

Warning

 

حذف عناصر Pin

Pinned objects were not deleted. To delete them, unpin them before using delete.

توضیحات : در صورت اقدام به پاک کردن یک عنصر Pin شده با این هشدار مواجه خواهید شد.

 

 

 

0010

Pin

Warning

 

هنگام تغییر پارامتر فمیلی

An error occurred in family "M_Single-Flush" and was automatically resolved, but may require review by the family creator.
Error Information:
"Constraints defined by highlighted Lines and Dimensions can't be satisfied."
Error Resolution: Delete Dimension(s)

توضیحات : زمانی که شما مقدار عددی یک پارامتر از یک فمیلی را طوری تعریف می کنید که باعث حذف شدن کامل یک بخش یا بخش هایی از فمیلی خواهد شد با این هشدار روبه رو خواهید شد . به عنوان مثال شما یک پایه از میز دارید که دارای پارامتر شعاع پایه می باشد ، اگر شما این مقدار را 0 وارد نمایید عملا آن بخش پایه از بین خواهد رفت و با این هشدار مواجه خواهید شد.

 

 

 

0011

Family

Warning

 

حذف دیدهای نما یا برش

View Elevation : North will be deleted.
View Elevation : East will be deleted.

توضیحات : زمانی که شما اقدام به پاک کردن دیدهای نما شوید با این هشدار برخورد خواهید کرد ، این پاک کردن می تواند با حذف نماد های نما بر روی صفحه ترسیم باشد و یا حدف اسم نما از Project Browser

 

 

 

0012

View

Warning

 

باز بودن ترسیمات نیازمند پیوستگی

Lines must be in closed loops. The highlighted lines are open on one end.

توضیحات : تمامی ابزارهایی که در زمان کار با آنها نیازمند ترسیم محدوده بسته برای آنها می باشیم ممکن است این خطا را بدهند به این مفهوم که محدوده بسته نیست و با قرار دادن نقاط نارنجی رنگ در بخش های مشکل دار به شما کمک خواهد کرد برای رفع مشکل سریعتر ( مثلا در ترسیم کف ، سقف ، ابزارهای فمیلی مثل Extrusion و ... که باید حتما فضا بسته باشد) گزینه Continue به شما فرصت ادامه و اصلاح مشکل را می دهد و گزینه Quit sketching از ترسیم کامل خارج می شود.

 

 

 

0013

General

Error

 

ذخیره نکردن پروژه

You have not saved your project recently. What do you want to do?

->Save the Project

->Save the project and set reminder intervals

->Do not save and set reminder intervals

توضیحات : درصورتی که از فایل خود Save نگرفته باشید و یا از آخرین ذخیره سازی شما بیشتر از 15 دقیقه گذشته باشد با این هشدار روبه رو خواهید شد . مقدار 15 دقیقه از قسمت Opthion -> General قابل تنظیم کردن می باشد.

 

 

 

0014

General

Warning

 

تغییر به دید مناسب

Go To View

In order to edit the sketch , please open of the following views wherer the sketch will be seen at an angle to the screen :

توضیحات : هر زمان در خواست شما در دیدی که هستید قابل اجرا نباشد این پنجره باز شده و دیدهای مناسب برای اقدام شما را لیست می کند ، می توانید با انتخاب دید مورد نظر و انتخاب گزینه Open View بین دید ها جابجا شوید.

 

 

 

0015

General

Warning

 

خطا در ترسیمات صاف

Wall is slightly off axis and may cause inaccuracies.

توضیحات : زمانی که ترسیم شما زاویه بسیار کمی با زاویه های اصلی ( 0 ، 90 ، 180 ، 270 ) فاصله داشته باشد این هشدار به شما داده می شود و به نحوی یاداور می شود که شاید شما به اشتباه از حالت صاف با خطا ترسیم را انجام داده اید.

 

 

 

0016

General

Warning

 

حذف بخشی از یک فمیلی

An error occurred in family "CPE BEAM2" and was automatically resolved, but may require review by the family creator.
Error Information:
"Base sketch for extrusion is invalid"
Error Resolution: Delete Instance(s)

توضیحات : زمانی که در محیط پروژه تغییری را بر روی پارامترها ایجاد نمایید که باعث حذف کامل بخشی از فمیلی شود با این هشدار مواجه خواهید شد ، به عنوان مثال در یک فمیلی دو مکعب و مستطیل دارید که هریک پارامترهای جدای خود را دارند ، حال در پروژه پارامترهای یکی از آنها را صفر نمایید عملا آن جسم از فمیلی حذف خواهد شد و این هشدار باز می شود.

 

 

 

0017

General

Warning

 

خطا در زمان تغییر نوع فمیلی

Can't make type "###############".

توضیحات : زمانی که فمیلی دچار مشکلی در پروژه شده باشد ( پس از تغییر پارامترهای آن) و حال بخواید مدل آن را به فمیلی دیگری از همان دسته تغییر دهید این خطا داده می شود ، در این شرایط باید بررسی نمایید کدام پارامتر فمیلی دچار مشکل شده است .

 

 

 

0018

General

Error

 

همپوشانی کف ها

Highlighted floors overlap.

توضیحات : در صورتی که کف ها با هم تداخل پیدا کنند با این هشدار مواجه خواهید شد.

 

 

 

0019

Floor

Warning

 

نقشه های بزرگ مقیاس

The Coordinates of the points in the point cloud file(s) you are trying to import are larger than 30000.importing the file(s) may result in undesirable graphic behaviors. Click Yest to continue.

توضیحات : زمانی که فایل شما از مبدا صفر مختصات بیش از 30000 دور باشد (فایل های اتوکد ، ابرنقاط و ...) با این خطا مواجه خواهید شد که دو راه حل خواهد داشت :

1- شما نقشه را در نرم افزار مبنا به مرکز مختصات منتقل نمایید.

2- در زمان وارد کردن فایل در پنجره انتخاب پروژه از روش Center to Center  استفاده نمایید که در این صورت نقشه فاقد مختصات اصلی خواهد شد.

راه حل های دیگری برای رفع این مشکل موجود است که مختصات پروژه نیز حفظ شود که در این مطلب نمی گنجد.

 

 

 

0020

Import

Error

 

وارد کردن CSV

Encountered a sharing violation while accessing (File Path)

توضیحات : اگر در زمان فرخوانی فایل CSV برای LookupTable ها ، فایل اکسل نوشته شده این فرآیند بر روی سیستم باز باشد با این خطا مواجه خواهید شد.

 

 

 

0021

Lookup Table

Error

 

اشتباهات نوشتاری در CSV

The lookup table has an invalid column header and can't be imported.

توضیحات : در صورتی که در نام گذاری ستونهای فایل اکسل اولیه اشتباه تایپی داشته باشید موقع فراخوانی فایل CSV با این خطا رو به رو خواهید شد که در خط دوم (مشکلی رنگ) ستون اشتباه را معرفی می کند.

 

 

 

0022

Lookup Table

Error

 

فرمول نویسی

Instance Parameters can't be used in Type Parameter formulas.

Type Parameter "A" is driven by Instance Parameter(s): "B".

توضیحات : در محیط فمیلی ها اگر شما فرضا دو پارامتر داشته باشید که یکی از آنها از نوع Instance و یکی دیگر از نوع Type باشد ، شما چنانچه در مقابل پارامتر Type فرمولی که در آن پارامترهای Instance وجود دارد نوشته باشید با این خطا مواجه خواهید شد.

 

 

 

0023

Lookup Table

Error

 

پارامترسازی اشتباه

Constraints are not satisfied

توضیحات : در محیط فمیلی ها اگر شما طوری پارامتر سازی کرده باشید که یک مقدار مشخص توسط بیش از 1 پارامتر کنترل شود در صورت تغییر دادن عدد یکی از آنها این خطا داده می شود ، به عنوان مثال فاصله بین دو رفرنس لول را دو خط اندازه زده باشید و هر یک را به یک اسم متفاوتی تبدیل به پارامتر کرده باشید.

 

 

 

0024

Family

Error

 

ترسیمات مشکل دار سقف کف و سقف کاذب

Lines cannot intersect each other. The highlighted lines currently intersect.

توضیحات : زمانی که در ترسیم محدود سقف کاذب یا کف و یا سقف ، خطی بر روی خط دیگر ترسیم شده باشد(دوخط شده باشد) با این خطا روبه رو خواهید شد و یا خط از روی خط عبور کرده باشد.

 

 

 

0025

Ceiling

Error

 

 

 

تیم ایساتیس همواره در کنار شما بوده و به صورت روزانه به خطاهای پر تکرار در این صفحه افزوده خواهد شد...

 

 

خطاهایی که با آن برخورد می کنید را برای ما ارسال نمایید و در تکمیل این دایره المعارف همراه ما باشید:

I.تصویر خطا را ضمیمه نمایید.

II.در بخش شرح پیام توضیح دهید در حال انجام چه فرآیندی به این خطا رسیده اید .

III.کمتر از 24 ساعت خطای شما به این صفحه اضافه خواهد.

 
 

اطلاعات تماس

تلفن :36051223-051

شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 الی 20 ( در صورت عدم پاسخگویی با همراه تماس حاصل فرمایید)

همراه : 6436-309-0915

پست الکترونیک : Planner_matlabi@yahoo.com

آدرس : مشهد ، بلوار سید رضی تقاطع فرهنگ - ساختمان 243

 

دریافت رمز پک های آموزشی ( ویژه خریداران)