یک ارور و خطا ممکنه همه تمرکزت رو از بین ببره. ما تو ایساتیس بیم سعی میکنیم
برای خطا و ارور های رویت راه حل هایی کلیدی ارایه کنیم 
که شما
بدون دغدغه ذهنی پروژه را در رویت مدلسازی کنید.

 

 

 

 

 

راهنما جستجو :

 

  • در داخل مرورگر خود دکمه ترکیبی ctrl+f را بفشارید.
  • در پنجره باز شده بالا صفحه بخشی و یا چند کلمه از متن خطا را وارد نمایید.

  • به راحتی خطاهایی که متن مورد نظر شما در آن می باشد را پیدا نمایید.

 

 

Level Warning


 حذف کردن
Level

Along with the selection, 4 elements and 2 views will be deleted.
View Floor Plan : Level 2 will be deleted.
View Ceiling Plan : Level 2 will be deleted

  توضیحات : در صورت انتخاب کردن یک Level و اقدام به پاک کردن آن با این هشدار مواجه خواهید شد و به شما توضیح داده می شود که در صورت حذف این Level چه دیدهایی از پلان ، سقف کاذب و عناصر وابسته ترسیم شده در آن طبقه حذف خواهد گردید.

 

Structure Cloumn Warning


 عدم نمایش
ستون سازه ای

None of the created elements are visible in Floor Plan: Level 1 View. You may want to check the active view, its Parameters, and Visibility settings, as well as any Plan Regions and their settings.

  توضیحات : عناصر سازه ای به صورت پیش فرض پس از ترسیم به سمت طبقات پایین تر ارتفاع می گیرند ، زمانی که شما در طبقه اول ستون سازه ای قرار دهید ، به سمت پایین ترسیم می شود و چون در طبقه اول عملا نیست ، دیده نمی شود اما چنانچه در دید سه بعدی چک کنید دیده خواهد شد ، برای رفع مشکل قبل از قرار دادن ستون ، از قسمت Option Bar حالت Depth را به Heigth تغییر دهید.

 

General Error


 حذف
یک عنصر

Element is reversed

  توضیحات : در شرایطی که شما در حال انجام تغییری هستید که باعث تغییر کامل عنصر دیگری می شود و آن عنصر عملا دیگر قابلیت باقی ماندن ندارد این خطا داده می شود که باید یا منصرف شوید از تغییر و یا Delete Element را انتخاب نمایید و حذف کنید . به عنوان مثال : دو دیوار متصل به هم دارید که یکی از انها را کملا جابجا می کنید و دیوار دوم کلا باید تغییر ماهیت بدهد این خطا داده خواهد شد.

 

Wall Error


 ازبین رفتن اتصال
دو دیوار

Can't keep elements joined.

  توضیحات : در شرایطی که تغییر شما بر روی یک دیوار باعث جدا شدن آن دیوار از دیوار دیگری شود با این پیام مواجه خواهید شد که به شما گفته می شود امکان نگه داشتن اتصال آن دیوارها دیگه وجود ندارد و شما می توانید تایید و یا رد نمایید.

 

Wall Warning


 همپوشانی
دیوارها

Highlighted walls overlap. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Use Cut Geometry to embed one wall within the other.

  توضیحات : در حین ترسیم اگر دیواری بر روی دیواری قرار گیرد این هشدار به شما داده می شود که دیوارها Overlap شده اند که قالبا این امر اشتباه هست .

 

Genaral Error


 خطای شعاع
در Fillet

Unable to create Fillet with the specified radius.

  توضیحات : در هر شرایطی که از ابزار Radius برای ایجاد قوس (Fillet) استفاده می کنید ، اگر شعاع تعریف شده از طول یک یا هر دو ضلع دخیل در این Fillet بیشتر باشد با این خطا مواجه خواهید شد.

 

Genaral Error


 فراخوانی فمیلی
مغایر با Category

Some or all oft the families selected are not of the category Doors. Do you want to retry loading a new set of files?

Choose families of only the Doors category and try again.

The following are not of category Doors and cannot be loaded : ...

  توضیحات : در صورتی که شما دستور خاصی را اجرا نمایید و سپس از گزینه Load Family داخل تب Modify اقدام به فرخوانی فمیلی مورد نظر کنید اما فمیلی انتخابی مربوط به Category انتخابی نباشد . به عنوان مثال : شما دستور Door را اجرا می نمایید و بعد از ان از فمیلی ها ، فمیلی ستون معماری را انتخاب می کنید برای باز شدن ، به این خطا برخورد خواهید کرد.

 

Door / Window
Error


 عدم تطابق درب یا پنجره
با دیوار

Can't cut instance of 0915 x 1830mm out of Wall.

توضیحات : این خطا در دو حالت رخ خواهد داد :
1- زمانی که شما درب و یا پنجره ای را بر روی دیواری قرار می دهید که طول دیوار از طول درب یا پنجره کوچکتر می باشد ، به عنوان مثال پنجره شما با عرض 2 متر می باشد اما دیوار شما 1.8 متر.

2- زمانی که شما دیواری را حذف می کنید که در آن درب یا پنجره هایی هستند ، این خطا داده میشه و از شما خواسته می شود تا پاک شدن درب و پنجره ها را تایید کنید.

 

Door / Window
Warning


 نبود هاست مناسب
برای درب و پنجره

Can't place inserts outside of hosts. These elements won't be copied.

توضیحات : زمانی که شما اقدام به کپی کردن درب یا پنجره در طبقات می کنید (مانند استفاده از ابزار CopyClipboard) ولی در مکان درب و پنجره کپی شده در طبقات هدف دیواری نیست و یا دیوار عینا در جای لازم نیست و رویت امکان کپی کردن آنها را ندارد با این هشدار مواجه خواهید شد ، این اتفاق می تواند در کپی کاری ها در یک طبقه هم رخ دهد.

 

Pin Warning


 حذف عناصر
Pin

Pinned objects were not deleted. To delete them, unpin them before using delete.

توضیحات : در صورت اقدام به پاک کردن یک عنصر Pin شده با این هشدار مواجه خواهید شد.

 

Family Warning


 تغییر پارامتر
فمیلی

An error occurred in family "M_Single-Flush" and was automatically resolved, but may require review by the family creator.
Error Information:
"Constraints defined by highlighted Lines and Dimensions can't be satisfied."
Error Resolution: Delete Dimension(s)

توضیحات : زمانی که شما مقدار عددی یک پارامتر از یک فمیلی را طوری تعریف می کنید که باعث حذف شدن کامل یک بخش یا بخش هایی از فمیلی خواهد شد با این هشدار روبه رو خواهید شد . به عنوان مثال شما یک پایه از میز دارید که دارای پارامتر شعاع پایه می باشد ، اگر شما این مقدار را 0 وارد نمایید عملا آن بخش پایه از بین خواهد رفت و با این هشدار مواجه خواهید شد.

 

View Warning


 حذف دیدهای
نما یا برش

View Elevation : North will be deleted.

View Elevation : East will be deleted.

توضیحات : زمانی که شما اقدام به پاک کردن دیدهای نما شوید با این هشدار برخورد خواهید کرد ، این پاک کردن می تواند با حذف نماد های نما بر روی صفحه ترسیم باشد و یا حدف اسم نما از Project Browser

 

General Error


 بازبودن ترسیمات
نیازمند پیوستگی

Lines must be in closed loops. The highlighted lines are open on one end.

توضیحات : تمامی ابزارهایی که در زمان کار با آنها نیازمند ترسیم محدوده بسته برای آنها می باشیم ممکن است این خطا را بدهند به این مفهوم که محدوده بسته نیست و با قرار دادن نقاط نارنجی رنگ در بخش های مشکل دار به شما کمک خواهد کرد برای رفع مشکل سریعتر ( مثلا در ترسیم کف ، سقف ، ابزارهای فمیلی مثل Extrusion و ... که باید حتما فضا بسته باشد) گزینه Continue به شما فرصت ادامه و اصلاح مشکل را می دهد و گزینه Quit sketching از ترسیم کامل خارج می شود.

 

General Warning


 ذخیره نکردن
پروژه

You have not saved your project recently. What do you want to do?

->Save the Project

->Save the project and set reminder intervals

->Do not save and set reminder intervals

توضیحات : درصورتی که از فایل خود Save نگرفته باشید و یا از آخرین ذخیره سازی شما بیشتر از 15 دقیقه گذشته باشد با این هشدار روبه رو خواهید شد . مقدار 15 دقیقه از قسمت Opthion -> General قابل تنظیم کردن می باشد.

 

General Warning


 تغییر
به دید مناسب

Go To View

In order to edit the sketch , please open of the following views wherer the sketch will be seen at an angle to the screen :

  توضیحات : هر زمان در خواست شما در دیدی که هستید قابل اجرا نباشد این پنجره باز شده و دیدهای مناسب برای اقدام شما را لیست می کند ، می توانید با انتخاب دید مورد نظر و انتخاب گزینه Open View بین دید ها جابجا شوید.

 

General Warning


 خطا در ترسیمات
صاف

Wall is slightly off axis and may cause inaccuracies.

  توضیحات : زمانی که ترسیم شما زاویه بسیار کمی با زاویه های اصلی ( 0 ، 90 ، 180 ، 270 ) فاصله داشته باشد این هشدار به شما داده می شود و به نحوی یاداور می شود که شاید شما به اشتباه از حالت صاف با خطا ترسیم را انجام داده اید.

 

General Warning


 حذف بخشی از
یک فمیلی

An error occurred in family "CPE BEAM2" and was automatically resolved, but may require review by the family creator.
Error Information:
"Base sketch for extrusion is invalid"
Error Resolution: Delete Instance(s)

  توضیحات : زمانی که در محیط پروژه تغییری را بر روی پارامترها ایجاد نمایید که باعث حذف کامل بخشی از فمیلی شود با این هشدار مواجه خواهید شد ، به عنوان مثال در یک فمیلی دو مکعب و مستطیل دارید که هریک پارامترهای جدای خود را دارند ، حال در پروژه پارامترهای یکی از آنها را صفر نمایید عملا آن جسم از فمیلی حذف خواهد شد و این هشدار باز می شود.

 

General Error


 خطا در زمان تغییر
نوع فمیلی

Can't make type "###############".

  توضیحات :زمانی که فمیلی دچار مشکلی در پروژه شده باشد ( پس از تغییر پارامترهای آن) و حال بخواید مدل آن را به فمیلی دیگری از همان دسته تغییر دهید این خطا داده می شود ، در این شرایط باید بررسی نمایید کدام پارامتر فمیلی دچار مشکل شده است .

 

Floor Warning


 همپوشانی
کف ها

Highlighted floors overlap.

  توضیحات : در صورتی که کف ها با هم تداخل پیدا کنند با این هشدار مواجه خواهید شد.

 

Import Error


 نقشه های
بزرگ مقیاس

The Coordinates of the points in the point cloud file(s) you are trying to import are larger than 30000.importing the file(s) may result in undesirable graphic behaviors. Click Yest to continue.

  توضیحات : زمانی که فایل شما از مبدا صفر مختصات بیش از 30000 دور باشد (فایل های اتوکد ، ابرنقاط و ...) با این خطا مواجه خواهید شد که دو راه حل خواهد داشت :
1- شما نقشه را در نرم افزار مبنا به مرکز مختصات منتقل نمایید.
2- در زمان وارد کردن فایل در پنجره انتخاب پروژه از روش Center to Center  استفاده نمایید که در این صورت نقشه فاقد مختصات اصلی خواهد شد.

راه حل های دیگری برای رفع این مشکل موجود است که مختصات پروژه نیز حفظ شود که در این مطلب نمی گنجد.

 

Lookup Table
Error


 وارد کردن
فایل CSV

Encountered a sharing violation while accessing
(File Path)

  توضیحات : اگر در زمان فرخوانی فایل CSV برای LookupTable ها ، فایل اکسل نوشته شده این فرآیند بر روی سیستم باز باشد با این خطا مواجه خواهید شد.

 

Lookup Table
Error


 اشتباه نوشتاری
در CSV

The lookup table has an invalid column header and can't be imported.

  توضیحات : در صورتی که در نام گذاری ستونهای فایل اکسل اولیه اشتباه تایپی داشته باشید موقع فراخوانی فایل CSV با این خطا رو به رو خواهید شد که در خط دوم (مشکلی رنگ) ستون اشتباه را معرفی می کند.

 

Lookup Table
Error


 فرمول نویسی
 

Instance Parameters can't be used in Type Parameter formulas.

Type Parameter "A" is driven by Instance Parameter(s): "B".

  توضیحات : در محیط فمیلی ها اگر شما فرضا دو پارامتر داشته باشید که یکی از آنها از نوع Instance و یکی دیگر از نوع Type باشد ، شما چنانچه در مقابل پارامتر Type فرمولی که در آن پارامترهای Instance وجود دارد نوشته باشید با این خطا مواجه خواهید شد.

 

Family Error


 پارامترسازی
اشتباه

Constraints are not satisfied

  توضیحات : در محیط فمیلی ها اگر شما طوری پارامتر سازی کرده باشید که یک مقدار مشخص توسط بیش از 1 پارامتر کنترل شود در صورت تغییر دادن عدد یکی از آنها این خطا داده می شود ، به عنوان مثال فاصله بین دو رفرنس لول را دو خط اندازه زده باشید و هر یک را به یک اسم متفاوتی تبدیل به پارامتر کرده باشید.

 

Ceiling Error


ترسیمات مشکل دار سقف ،
کف و سقف کاذب

Lines cannot intersect each other. The highlighted lines currently intersect.

  توضیحات : زمانی که در ترسیم محدود سقف کاذب یا کف و یا سقف ، خطی بر روی خط دیگر ترسیم شده باشد(دوخط شده باشد) با این خطا روبه رو خواهید شد و یا خط از روی خط عبور کرده باشد.

 

Void Error


ترسیم Void در
Model In Place

Some Void Forms of this family do not cut anything and will be deleted. To make a Void Form cut something else use the Cut Geometry tool.

  توضیحات : زمانی که ما در محیط پروژه وارد Model in place می شویم و فقط در محیط ترسیمی Void ترسیم می کنیم و Finish می کنیم این خطا داده خواهد شد ، در محیط Inplace حداقل باید یک Form به غیر از Void داشت باشیم.
نکته : گاهی ما نیاز داریم که از دیوار بخش یا فرمی را کم کنیم ، راه حل این است که در Model in Place یک Void به فرم دلخواه در داخل دیوار ترسیم کنیم ، نکته اینجا است که اگر Finish کنیم با همین خطا مواجه خواهیم شد ، ابتدا باید با ابزار Cut از سربرگ Modify وید ترسیم شده را از دیوار کم کنیم و بعد Finish کنیم.

 

Wall Error


خطا در ویرایش دیوارهای
Attach شده

Revit Removes the top and base attachments prior to editing the profile of the wall.

  توضیحات : زمانی که یک دیوار از سمت بالا و یا پایین و یا هردو ، به عنصر دیگری مانند سقف یا کف Attach شده باشد و شما قصد Edite Profile کردن آن را داشته باشید با این خطا مواجه خواهید شد که اگر این اقدام را نمایید امکان نگه داشتن این Attach نمی باشد ، پس از وارد شدن به Edite Profile و اعمال تغییر و تایید آن ، خطای دیگری داده شده خواهد شد که مجبور به انتخاب گزینه Unjoin Elements هستید تا تغییرات Edite Profile اعمال شود.

 

Pipe or Duct Elbow
Error


قرار ندادن زانویی

The family is connected in a network and can no longer keep the connectivity. Disconnect the family from the network?

توضیحات : این خطا می تواند دلایل زیادی داشته باشد اما اگر بخواهیم به یک دلیل اصلی آن اشاره نماییم این است که شما برای اتصال (لوله یا کانال ) خود از کانکتور درست استفاده کرده این در محیط فمیلی و دو کانکتور را به هم متصل هم نموده اید اما ، به درستی کانتور اصلی را assign نکرده اید و نیازمند reassign می باشد تا کانکتور دیگه assign شود.

 

Pipe or Duct Elbow Error


 قرار ندادن زانویی

No auto-route solution was found.

توضیحات : زمانی که زانویی را وارد ترسیمات اتومات لوله و یا کانال می کنید در حالی که آن زانویی دارای کانکتورهای درست نمی باشد و یا فاقد کانکتور هست ، در زمان ترسیم با این خطا رو به رو خواهید شد.

 

General Error


طول غیر مجاز

Line is too short.

توضیحات : با این خطا در خیلی از مواقع رویت برخورد خواهید کرد و مختص به معماری ، سازه یا مکانیک و یا ابزار حتی خاصی نیست ، هر زمان ترسیمات شما و یا ویرایشی که دارید انجام می دید باعث ایجاد طول خط ، لوله ، تیر ، ارماتور و یا هر عنصر طولی دیگری کمتر از حد مجاز رویت باشد با این خطا مواجه خواهید شد.

 

Formula Error


 فرمول نویسی

The following is not a valid parameter : v


Note that parameter names are case sensitive.

توضیحات : زمانی که در بخش های دارای قابلیت فرمول نویسی ، فرمولی یادداشت می کنید که در ان از پارامتری اسم می برید که اصلا نساخته اید و یا ساخته اید اما نام آن را درست وارد نکرده اید این خطا داده می شود.
نکته : دقت کنید بزرگ و کوچک بودن حروف مهم است.
نکته : علایم نگارش ریاضی مشکل سازه هستند مثلا اکر نام پارامتر مد نظر شما A-B باشید ، در بخش فرمول ها خوانده می شود A منهای B و باید به صورت [A-B] آن را وارد نمایید تا یک عبارت باشد.

 

General Error


 بازشدن فایل
در نسخه های مختلف

Revit encountered a serious error.The current action could not be completed

توضیحات : این خطا در کل با اشکال مشابه بدین معنی هست فایلی که در حال باز کردن آن می باشید در نسخه بالاتری مدل و ذخیره سازی شده است ( در طرح سوال کاربر مطرح می کند که در رویت 2022 سیو شده و این خطا در رویت 2023 داده  شده است ) در این شرایط به ظاهر همه چی درست است پس باید به دنبال موارد جزیی بگردیم:
-بررسی کنید بازهم از نسخه ها مطمن شوید که بالا در پایین نیست و برعکس می باشد
-بررسی کنید نسخه مبدا نسخه دانشجویی و یا نسخه خای خاص و تک دیسپلین رویت نباشد.
-یک فایل در نسخه مبدا جدید باز کنید و مثلا یک دیوار فقط بکشید و سیو  و تست کنید تا مطمن شوید همه فایل ها این خطا رو میدهد و یا فقط یک فایل خاص

 

CAD Exploded
Warning


اکسپلود کردن فایل اتوکد

Import contained some 3D data or points which can't be exploded

توضیحات : این خطا بدین مفهوم است که ایتم های ایجاد شده پس از اکسپلود در رویت قابل بررسی نیستن ، این مورد می تواند دلایل زیادی داشته باشد به عنوان مثال :
-تعداد قطعات خیلی زیاد باشد
-حجم حاصل شده از اکسپلود در منطقع هندسی رویت نباشد
-احجام سه بعدی قابل بررسی و مش بندی رویت نباشد
-مقیاس عناصر حاصل شده (نه همه عناصر الزاما ، شاید فقط حتی یک عنصر) از حداقل سایز قابل تحلیل رویت کمتر باشد.

 

Collaborate
Warning


فایل های کار شده با
Workset

This file is open for editing by another user.
If you open the file, you cannot save changes until
the user closes it. In this case, your changes will
overwrite the user's changes.
What do you want to do?

توضیحات : زمانی که فایل شما تحت یک سیستم دیگه و با روش Workset و Collaborate مدلسازی شده باشد ، و از فایل اصلی Detach نشده باشد ، شما نمی توانید در سیستمی که اسم User  آن چیز دیگری است فایل را ویرایش کنید ، فقط قابلیت مشاهده خواهد داشت .

 

 

تیم ایساتیس همواره در کنار شما بوده و به صورت روزانه به خطاهای پر تکرار در این صفحه افزوده خواهد شد...

 

 

خطاهایی که با آن برخورد می کنید را برای ما ارسال نمایید و در تکمیل این دایره المعارف همراه ما باشید:

I.تصویر خطا را ضمیمه نمایید.

II.در بخش شرح پیام توضیح دهید در حال انجام چه فرآیندی به این خطا رسیده اید .

III.کمتر از 24 ساعت خطای شما به این صفحه اضافه خواهد.

ارسال خطاها