اجرای دیوار کناف

اجرای دیوار کناف ویژه

در این آموزش با مراحل گام به گام اجرای دیوار کناف آشنا خواهید شد.

آموزش فاز 2 در رویت

آموزش فاز 2 در رویت ویژه

بیم مدلرهای موفق از این آموزش تکنیکال برای فاز 2 کردن پروژه اجرایی در رویت استفاده میکند.

شبیه سازی و BIM

شبیه سازی و BIM ویژه

در این بخش به تفاوت شبیه سازی و BIM در یک پروژه پرداخته ایم.