آموزش فاز 2 در رویت

آموزش فاز 2 در رویت ویژه

بیم مدلرهای موفق از این آموزش تکنیکال برای فاز 2 کردن پروژه اجرایی در رویت استفاده میکند.

شبیه سازی و BIM

شبیه سازی و BIM ویژه

در این بخش به تفاوت شبیه سازی و BIM در یک پروژه پرداخته ایم.

فاز2 و BIM

فاز2 و BIM ویژه

در این بخش به بررسی نقش فاز2 و BIM در یک پروژه و تاثیرات آن پرداخته ایم.