• 108
  • 1905 مرتبه
آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS MAX - 3

آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS MAX - 3

02/26/1398

آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS MAX - 2

 

در این آموزش یک نمای ساده را با کمک روش های ترکیبی ساده در محیط نرم افزار مدلسازی می کنیم ...

آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS Max 2019 با روش های مقدماتی برای آزمون دانشجویان مهندس مطلبی در دانشگاه ها...

دوستانی که به صورت بازدید کننده از سایت ما این آموزش را دانلود می نمایند توجه نمایند که توضیحات داده شده در آموزش بر اساس میزان آموزش ها در کلاس دانشگاه بوده که با توجه به مشکلات زمانی و تعداد دانشجو قطعا ابتدایی می باشد اما توقع هست هر کاربر نرم افزار 3DSMAX بتواند این نما را در زمان کمتر از 30 دقیقه ترسیم نماید بنابراین می تواند یک تجربه و تست از خود باشد برای آموزش کاملا این نرم افزار به همراه موتور رندر وری به لینک فروشگاهی ما مراجعه نمایید.