• 35
  • 6801 مرتبه
نحوه استفاده از تصاویر HDRI در نورپردازی تصاویر 3DSMAX

نحوه استفاده از تصاویر HDRI در نورپردازی تصاویر 3DSMAX

01/15/1397

نحوه استفاده از تصاویر HDRI در نورپردازی تصاویر 3DSMAX یکی از تکنیک های حرفه ای برای ایجاد نور با شدت و کنتراس رنگی می باشد که در طبیعی تر شدن رندر نهایی تاثیر بسیار زیادی دارد.

این تصاویر به صورت 360 تهیه شده و غالبا دارای کیفیت های بالا و حجم زیاد فایلی می باشند ، این تصاویر حتی می توانند دارای یک منبع نور خورشید در عکس خود باشند که در جهت مخالف آن ایجاد سایه اندازی نمایند ، اما نکته مهم نحوه استفاده درست از آن ها می باشد که در آموزش زیر توضیح داده شده است.

 

مدرس : مهندس شهریار مطلبی


نحوه استفاده از تصاویر HDRI در نورپردازی تصاویر 3DSMAX