• 45
  • 2710 مرتبه
آموزش اضافه کردن Corona Toolbar به تمامی نسخه های Autodesk 3DS Max

آموزش اضافه کردن Corona Toolbar به تمامی نسخه های Autodesk 3DS Max

03/14/1397

آموزش اضافه کردن Corona Toolbar  به تمامی نسخه های Autodesk 3DS MAX که یکی از ابزارهای کمکی برای افزایش سرعت در استفاده از دستورهای موتور رندر کرونا می باشد ، موتور رندر کرونا یکی از قدرتمندترین موتورهای رندر Autodesk 3DS Max می باشد که رندرهای با کیفیت در طراحی های داخلی و خارجی می توان با آن ایجاد نمود.

 

 

کرونا،Coronartoolbar،اموزش رایگان کرونا