• 9
  • 3893 مرتبه
ترسیم پروژه آشپزخانه کلاسیک در 3DS MAX 2018 و Corona

ترسیم پروژه آشپزخانه کلاسیک در 3DS MAX 2018 و Corona

11/19/1396

در این آموزش یک آشپزخانه کلاسیک را در 3DS MAX 2018  کامل مدلسازی کرده و با Corona رندر خواهیم گرفت . تمامی نکات ترسیمی در آشپزخانه های کلاسیک و انواع عناصر کلاسیک را توضیح داده ایم و از روش های مختلف برای ترسیم آنها استفاده نموده ایم و در پایان با نکات و تکنیک های بی نظیر آن را با Corona متریال دهی و رندر گرفته ایم.

مدرس : مهندس شهریار مطلبی

زمان آموزش : 5 ساعت