Move در اتوکد :

از دستورات پرکاربرد در نرم افزار اتوکد دستور Move می باشد که جهت جابجایی ترسیمات مورد نظر به فاصله دلخواه از این دستور استفاده می شود.

Rotate در اتوکد :

دوران شکل مورد نظر با مرکز و زاویه دلخواه با دستور Rotate انجام می شود. این دستور نیز مانند Move از پرکاربردها در اتوکد می باشد.

 

1) اتوکد و رویت از جمله نرم افزار های پرکاربرد جهت تهیه و ترسیم نقشه های فاز2 می باشد.

2) اتوکد نرم افزاری رایج برای رشته های معماری ، عمران و نقشه کشی می باشد و یادگیری آن به نسبت راحت است.

3) رویت از جمله نرم افزارهای حوزه BIM بوده و دارای بخش های مختلف معماری ، سازه و تاسیسات می باشد که توانایی و کاربرد این نرم افزار یادگیری آن را به امری ضروری برای اشتغال در خارج از کشور و مهاجرت تبدیل کرده است.


   هم اکنون آموزش این بخش را مشاهده نمایید ...