Arc در اتوکد :

برای ترسیم انواع کمان در اتوکد از دستور Arc استفاده می شود. روش های ترسیم بصورت زیر می باشد که در این بخش از آموزش به هرکدام بطور مفصل پرداخته شده است :

3Point

Start, Center, End

Start, Center, Angle

Start, Center, Length

Start, End, Angle

Start, End, Direction

Start, End, Radius

Center, Start, End

Center, Start, Angle

Center, Start, Length

Continue

 

1) اتوکد و رویت از جمله نرم افزار های پرکاربرد جهت تهیه و ترسیم نقشه های فاز 2 می باشد.

2) اتوکد نرم افزاری رایج برای رشته های معماری ، عمران و نقشه کشی می باشد و یادگیری آن به نسبت راحت است.

3) رویت از جمله نرم افزارهای حوزه BIM بوده و دارای بخش های مختلف معماری ، سازه و تاسیسات می باشد.

4) اگر علاقه مند به آشنایی با رویت معماری هستید پیشنهاد ما به شما مشاهده نمونه آموزش ها می باشد.

5) برای آشنایی با قرارداد های بیم مقاله شماره یک و شماره 2 را مطالعه نمایید.


   هم اکنون آموزش این بخش را مشاهده نمایید ...