Fillet در اتوکد :

از دستور Fillet در اتوکد برای ایجاد قوس در گوشه اشکال استفاده می شود که با وارد کردن شعاع دلخواه می توان قوس مورد نیاز را در شکل مورد نظر ایجاد کرد.

Chamfer در اتوکد :

از دستور Chamfer در اتوکد برای ایجاد پخی در گوشه اشکال استفاده می شود که در این دستور با وارد کردن میزان عقب نشینی هردوضلع مورد نظر از نقطه نقاطع ، پخی مورد نظر ایجاد خواهد شد.

1) اتوکد و رویت از جمله نرم افزار های پرکاربرد جهت تهیه و ترسیم نقشه های فاز 2 می باشد.

2) آیا با مواردی که در رویت معماری آموزش داده می شود آشنایی دارید؟

3) می توانید دستورات اولیه رویت را نیز در این بخش مشاهده نمایید.

4) نمونه تمرین صفر تا صد از رویت را در این بخش مشاهده کنید.


   هم اکنون آموزش این بخش را مشاهده نمایید ...