Dimension در اتوکد :

پنلی برای تنظیمات انواع اندازه گیری در نرم افزار اتوکد می باشد.

liner :

اندازه گذاری فاصله های موازی X و یا Y

Aligned :

اندازه گذاری خطوط و ترسیمات مورب در اتوکد با Aligned صورت می گیرد. (در این حالت خطوط موازی با محور X و یا Y نیز می توان اندازه گذاری کرد.)

Angular :

اندازه گذاری زاویه بین دو خط با Angular صورت می گیرد.

Arc Lenght :

اندازه گذاری طول گسترده کمان با Arc Lenght صورت می گیرد.

Radius :

اندازه گذاری شعاع کمان و یا دایره با Radius صورت می گیرد.

Dimension Style Manager :

در این بخش در اتوکد برای تنظیمات گرافیکی خط اندازه استفاده می شود که در این قسمت می توان مدل دلخواه را ایجاد کرد و برروی خط اندازه اعمال کرد. تنظیمات گرافیکی شامل تنظیمات ظاهری خط اندازه از جمله : 1) ضخامت خط 2) فاصله 3) فونت نوشتاری عددها در خط اندازه 4) اندازه فونت 5) رنگ فونت 6) نوع فلش خط اندازه

Tableدر اتوکد :

جهت ساخت جدول در اتوکد از Table استفاده می شود و در این بخش می توان از جداول پیش فرض نرم افزار اتوکد استفاده نمود و یا یک جدول به صورت اختصاصی ساخت. در حالت ساخت جدول می توان اندازه جدول، تعداد ستون و ردیف جدول، محل متن ها، رنگ زمینه جدول، فونت متون داخل جدول، فونت متن ها و تنظیماتی از این قبیل انجام داد.

 

1) اتوکد و رویت از جمله نرم افزار های پرکاربرد جهت تهیه و ترسیم نقشه های فاز 2  می باشد.

2) برای آموزش صفر تا صد اتوکد توضیحات پکیج آموزشی را مطالعه نمایید.

3) آیا با مواردی که در رویت معماری آموزش داده می شود آشنایی دارید؟

4) برای آغاز یادگیری رویت  تمرین  صفر تا صد پروژه مسکونی را می توانید از این بخش مشاهده کنید.


   هم اکنون آموزش این بخش را مشاهده نمایید ...