Block در اتوکد :

برای ایجاد مجموعه ای از ترسیمات به صورت یک دسته از دستور Block استفاده می شود که هنگان تشکیل Block تنظیماتی مانند اسم ، نقطه مبنا و ... را می توان تعیین کرد.

نکته : با بلاک کردن موضوعات در اتوکد اگر در یک پروژه چندین بلاک استفاده شود با تغییر یک بلاک و ذخیره کردن آن ، تغییرات روی تمامی بلاک های مشابه اعمال خواهد شد.

در این بخش نیز به آموزش ذخیره فایل های مبلمان به صورت جداگانه (مثلا ذخیره یک میز به تنهایی) از مجموعه ای از مبلمان های یک فایل و همچنین استفاده سریع و آسان از بلاک های آماده نیز پرداخته شده است.

Explode در اتوکد :

در برخی مواقع برای ایجاد تغییرات برروی Blockها (بطور مثال تغییر رنگ) باید با استفاده از دستور Explode ، آن را از حالت بلاک خارج کرده و تغییرات اعمال شود و سپس مجدد بلاک شود.

PDF to CAD در اتوکد :

در این بخش از آموزش برای آوردن فایل PDF به داخل محیط اتوکد و تبدیل آن به فایل اتوکد نیز آموزش داده شده است.


1) اتوکد و رویت از جمله نرم افزار های پرکاربرد جهت تهیه و ترسیم نقشه های فاز2 می باشد.

2) اتوکد نرم افزاری رایج برای رشته های معماری ، عمران و نقشه کشی می باشد و یادگیری آن به نسبت راحت است.

3) رویت از جمله نرم افزارهای حوزه BIM بوده و دارای بخش های مختلف معماری ، سازه و تاسیسات می باشد که توانایی و کاربرد این نرم افزار یادگیری آن را به امری ضروری برای اشتغال در خارج از کشور و مهاجرت تبدیل کرده است.


   هم اکنون آموزش این بخش را مشاهده نمایید ...