• 425
  • 1158 مرتبه
پروژه مسکونی - گروه لحظه هاشمیه

پروژه مسکونی - گروه لحظه هاشمیه

1400/06/10

نام پروژه:

پروژه مسکونی - گروه لحظه


موقعیت :

مشهد - هاشمیه


کاربری :

مسکونی


مساحت پروژه :

11000 متر مربع

کارفرما:

گروه مهندسین لحظه


بخش های در حال مدلسازی :

معماری ، سازه ، مکانیک و برق ساختمان

 

در حال مدلسازی ...

در حال مدلسازی ...