• 426
  • 1419 مرتبه
پروژه مسکونی - مهندس ماکوییان

پروژه مسکونی - مهندس ماکوییان

1400/06/10

نام پروژه:

پروژه مسکونی - مهندس ماکوییان


موقعیت :

مشهد - محمدیه 6


کاربری :

مسکونی


مساحت پروژه :

2500 متر مربع

کارفرما:

مهندس ماکوییان

بخش های در حال مدلسازی :

معماری ، سازه ، مکانیک و برق ساختمان

 

 

 

مشاهده این پروژه با AR