در این آموزش رویت به ساخت طبقه در Autodeks Revit به کمک Dynamo پرداخته ایم.

قطعا یکی از کاربردهای Dynamo برای کاربران ساده سازی فرآیند کارها در Revit  بوده و در بعد دیگر بالا بردن سرعت عمل کاربر در فرآیند انجام پروژه ، یکی از ابتدایی ترین عملکردها در فرآیند یک پروژه ساخت طبقات و تعریف کردن طبقات معماری ، سازه و سقف کاذب می باشد ، در این آموزش یک برنامه جهت ایجاد طبقات در Revit  به کمک Dynamo را آموزش می دهیم.

ابتدا یک Code Block  ایجاد کرده که در آن می خواهیم از ارتفاع شروع پروژه تا ارتفاع پایان پروژه را برای ما به فاصله های مشخص تقسیم بندی نماید ، برای این منظور دستور  A..B..C را می نویسیم ، به این معنی که از عدد A  تا عدد B را به فاصله های C تقسیم بندی نماید ، حال بجای این سه حرف از کلمات بهتر و واضح تر می توانیم استفاده نماییم پس داریم :

سپس برای کنترل این سه پارامتر می توانیم از گره Number جهت وارد کردن اعداد استفاده نماییم و اسم هر پارمتر را بر روی آن گره قرار دهیم ، حال اگر مقادیر را به ترتیب 0 و 40 و 4 قرار دهیم و در ادامه از گره Watch  برای نمایش خروجی استفاده نماییم اعداد زیر را خواهیم داشت:

این اعداد مقادیر کد ارتفاعی می باشند پس باید واحد پروژه Revit  خود را بر روی متر قرار دهیم

حال باید از گره Count  برای بدست آوردن تعداد ارتفاع های ایجاد شده استفاده نماییم

خوب حالا باید بریم به سراغ ساخت اسامی طبقات که با توجه به پروژه و نیاز شما باید اسم گذاری شود ، به عنوان مثال اسم گذاری اگر به این شکل باشد  " Level 1 " پس باید یک Code Block ایجاد نماییم که در آن اسم ثابت Level و یک کارکتر فاصله و سپس مقدار عددی آن باشد ، پس اول باید اعداد اسم طبقات را ایجاد نماییم که برای آن می توانیم از گره ای مشابه با گره کد ارتفاعی ها استفاده نماییم  که در آن شماره شروع اولین طبقه 1 و شماره آخرین طبقه به تعداد کد ارتفاعی های ایجاد شده باید باشد و گام های حرکتی آن 1 به 1 خواهد بود پس داریم :

حرف F در کد نوشته شده فقط یک نماد می باشد و می توان هر عبارتی را انتخاب نمود

حال باید این اعداد را در گره ای قرار دهیم تا به ترتیب بعد از کلمه Level قرار گیرند و در استفاده از کارکترهای متنی باید قبل و بعد از کارکتر “ “ قرار دهیم و برای ایجاد ارتباط بین آنها می توان از + استفاده نمود پس داریم :  “Level”+” “+Number که در اینجا عبارت وسط برای ایجاد فاصله بین اسم و شماره می باشد و عبارت Number همان عبارتی است که باید به اعداد متصل شود پس گره ما به این شکل خواهد بود :

خوب تا به اینجا نام و ارتفاع طبقات را داریم و باید از یک گره ساخت Level بر اساس اسم و ارتفاع قرار داده و دو خروجی بدست آمده را به آن متصل کنیم:

حال باید فقط با توجه به نیاز به طبقات معماری ، سازه ای و سقف کاذب گره های مورد نیاز را فراخوانی کرده و این گره را به آنها متصل نماییم و تمام ...

حال می توان این گره را سیو کرده و از این پس هر بار برای ایجاد طبقه به راحتی از آن استفاده نمایید و فقط داده های اولیه را وارد نمایید.

 

 

شهریار مطلبی