Text/HTML

توضیحات تکمیل فرم :

1- در بخش پیام ، مبلغ دریافتی پیشنهادی خود را برای همکاری 30 روز کاری درج بفرمایید.

2- در ادامه بخش پیام ، خلاصه ای از رزومه و دیسیپلینی از رویت را که کار می فرمایید ذکر نمایید.

3-در بخش ضمیمه فایل PDF خروجی یکی از پروژه هایی که تا به امروز انجام دادید را قرار دهید.

تماس با ما