در جلسه دوازدهم از آموزش رویت معماری می پردازیم به ترسیم پله در رویت و تنظیمات اولیه

در این جلسه به ترسیم پله در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد که چگونه می توان ابعاد پله از لحاظ طول و ارتفاع و یا مکان ترسیم آن را مدیریت کرد.

مدرس : شهریار مطلبی

سطح : مقدماتی

مدت زمان آموزش : 18دقیقه و 18ثانیه


جهت تهیه مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 به اینجا مراجعه فرمایید.