در جلسه سیزدهم از آموزش رویت معماری می پردازیم به Room و دسته بندی فضا در رویت و مدیریت آن

در این جلسه به دسته بندی فضاها و مدیریت Room در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد که چگونه می توان مساحت و حجم فضا را برچسب گذاری کرده و به چه شکل آنها را رنگ بندی نمود.

مدرس : شهریار مطلبی

سطح : مقدماتی

مدت زمان آموزش : 18دقیقه و 3 ثانیه


جهت تهیه مجموعه کامل آموزش حرفه ای Revit Architecture 2019 به اینجا مراجعه فرمایید.