در این جلسه از آموزش رایگان رویت معماری پروژه خوابگاه ایجاد Level با ارتفاع مورد نیاز و همچنین ایمپورت فایل اتوکد به داخل رویت و ساخت تیپ بندی دیوارها را آغاز کرده ایم ...

زمان شروع هر پروژه ابتدا می بایست Level مورد نیاز آن را مطابق با کدهای ارتفاعی طبقات ایجاد نموده تا هنگام ترسیم موارد مورد نیاز هر بخش در ارتفاع و Level درست از ابتدای کار ترسیم شوند. سپس فایل اتوکد مربوطه را لایه های غیرضروری را خاموش کرده و به داخل نرم افزار رویت با تمپلیت معماری ایمپورت می کنیم. در ادامه با توجه به جدول نازک کاری و طبق ضخامت و متریال هر تیپ ، دیوارهارا با تیپ بندی درست در محیط رویت ساخته و ترسیم را آغاز می نماییم و ...

اگر علاقه مند به یادگیری رویت معماری برای بازار کار می باشید کلیک کنید.

اکنون به تماشای این جلسه از آموزش شما را دعوت می نماییم.