در این جلسه از آموزش رایگان رویت معماری پروژه خوابگاه تنظیمات دیوارهای داخلی و اصلاح جزییات هر بخش از لحاظ چرخش متریال و یا ... انجام داده ایم.

یکی از کارهایی که می بایست در REVIT پس از ترسیم کلیه دیوارها انجام شود اصلاح و بازبینی دیوارها با توجه به جزییات آن می باشد که ممکن است در حین ترسیم رعایت نشده باشد. یکی از این موارد شامل تغییر تنظیمات دیوار در بخشی از پروژه می باشد که دیوار به صورت رها شده کشیده شده باشد که در اجرای واقعی متریال دور دیوار چرخیده اما در نرم افزار در حالت عادی بصورت برش خورده ترسیم شده و هسته دیوار در بخشی از نمای بیرونی دیوار قابل رویت است.در این مواقع باید از طریق تنظیمات بخش Edit Type دیوار مورد نظر بخش At End آن را با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن تغییرات را اعمال نماییم. به این منظور با توجه به الگو نقشه اتوکد یا بصورت دستی پلان را بخش بندی کرده و یا با ابزار Crop View دسته بندی انجام داده تا دیواری از قلم نیفتد و سپس ...

جهت مشاهده سرفصل های آموزشی مجموعه ویژه بازار کار روی Revit Architecture 2019 کلیک نمایید.

 

اکنون جهت آموزش تمامی نکات این بخش، ادامه این آموزش را مشاهده نمایید .