در این جلسه از آموزش رایگان رویت معماری پروژه خوابگاه نحوه ترسیم پله های چند طرفه را در رویت آموزش خواهیم داد .

یکی از ابزارهای ساده اما حرفه ای در رویت ابزار ترسیم پله بوده که دارای تنظیمات حرفه ای ولی ساده ای دارد ، اما برای رسیدن فرم هایی که الزاما مستقیم و ساده نمی باشند نیاز به مهارت و تکنینک هایی خواهید داشت ، پله های 2 و 3 طرفه و یا پله های دو مسیره که دارای دو رفت و یک برگشت می باشند و سایر موارد جز پله هایی بوده که در رویت به سادگی قابل ترسیم بوده اما نیاز به تمرین و مهارت دارد.

 

جهت تهیه مجموعه کامل آموزش Autodesk Revit Architecture به اینجا مراجعه فرمایید