در این جلسه از آموزش رایگان رویت معماری پروژه خوابگاه می پردازیم به ترسیم خرپشته برای باکس راه پله و بخش بام پروژه را تکمیل می کنیم.

بعد از ترسیم پله و ایجاد Shaft در قسمت باکس پله ، برای تکمیل بام باید دیوار های خرپشته را ترسیم نماییم ، که برای آن باتوجه به نقشه پروژه و دیتیل اجرایی آن اقدام می نماییم.

 

جهت تهیه مجموعه کامل آموزش Autodesk Revit Architecture به اینجا مراجعه فرمایید