یکی از مراحل ترسیم های رویت قالبا ، ترسیم بر اساس نقشه های اتوکد است که معمولا فرآیند زمان بری هم می باشد .

از سوی دیگر قطعا نقشه های اتوکد دارای دسته بندی ها مختلف عناصر مانند دیوارها و نوع آنها می باشند ، بنابراین ساختن دیوارها مختلف و سپس ترسیم آنها بر روی خطوط اتوکد قطعا وقت گیر و گاها دارای خطای انسانی نیز می باشند.

ابزار بی نظیر داینامو که شاید الحاق کلمه نرم افزار داینامو خیلی بی معنا نباشد ، امکانات ویژه ای را در اختیار کاربران قرار داده است که شما را قادر می سازد تا خیلی از مواردی را که به صورت سنتی در رویت ندارید و یا با دشواری به آن خواهید رسید را سریع و ساده نماید، بنابراین برای مشکل گفته شده نیز وارد داینامو خواهیم شد و با کدهای نوشته شده از او خواهیم خواست تا خطوط نقشه های اتوکد را براساس دسته بندی ( لایه بندی ) آن ها خوانده و سپاس دیوارهای رویتی ما را بر روی آنها قرار دهد و به صورت دو به دو دیوارها و لایه ها را با یکدیگر مطابقت دهد.

حتی از این روش ها می توان در بخش Revit MEP نیز به راحتی استفاده کرد و سیستم های کانال و لوله را براساس خطوط اتوکد به راحتی ترسیم و تنظیم ارتفاع نمود ؛ مخصوصا که در این دو سیستم ابزاری هم مشابه Pike line  در دیوار حتی نداریم تا در ترسیم بر اساس خط کمک بیشتری به ما نماید و یا ترسیم ستون های پروژه بدون ساخت سایزه های مختلف بر اساس نقشه شاپ موجود از اسکلت بنا ، که تمام این موارد را در پک بیم بیمارستان 200 تخت خوابی مفصلا آموزش داده ایم .