از Revit Generative Design برای ایجاد سریع گزینه های طراحی بر اساس اهداف ، محدودیت ها و ورودی های خود استفاده کنید. سپس اکتشاف ، بهینه سازی و تصمیم گیری آگاهانه ای برای رفع مشکلات طراحی انجام دهید.

    پانل Design tabGenerative در سربرگ Mange می باشد که شامل دو حالت زیر است :

 

  • Create Study
  • Explore Outcomes

 

توجه: دسترسی مستقیم به Revit Generative Design با استفاده از این ابزارهای نوار فقط برای مشترکین مجموعه معماری ، مهندسی و ساختدر دسترس است. بدون اشتراک AEC Collection ، می توانید با استفاده از Dynamo برای Revit به عملکردهای مشابه دسترسی پیدا کنید.