یکی از نیاز های تمام رویت کاران حرفه ای ترسیم خط و یا خط اندازه های داری متن و ظاهر دلخواه می باشد .

برای حل این مشکل یکی از پرکاربردترین محیط های فمیلی محیط Line Base می باشد که در آن شما می توانید به راحتی فرم خط یا خط اندازه خود را نرسیم نمایید و در پروژه با انتخاب دو کلیک خط را ترسیم نمایید و از سوی دیگر این امکان وجود دارد تا شما متن های مورد نظر را پارامتریک ساخته و در مسیر این خط قرار دهید تا با ترسیم در پروژه به تعداد و فاصله مورد نظر تکرار شود . در این آموزش در نسخه Revit 2021 کامل با این دو محیط و این تکنیک حرفه ای آموزش رویت آشنا خواهید شد.