یکی از درخواست های زیاد کاربران آموزش ایجاد نمای پارامتریک با آجر می باشد که در این آموزش به نحوه ایجاد این نوع نما ها در رویت به کمک ابزار بی نظیر داینامو پرداخته ایم ، برای ساخت این نوع پوسته ها روش های زیادی در نرم افزارهای مختلف وجود دارد و در خود Revit 2021 هم روش های دیگه ای داریم اما یکی از روش های حرفه ای و پرکاربرد ، استفاده کردن از داینامو می باشد که در این آموزش روش و مثال هایی از این نوع نما و طراحی آن را زده ایم .در داینامو با بازی کردن بادسته تعداد می توان شکل ها و فرمهای جالبی را ایجاد نمود و برای ساختن این دسته اعداد روش های زیادی داریم ، یکی از این روش های به دست اوردن اعداد از یک تصویر می باشد که ...

مدت آموزش :  1 ساعت و 20 دقیقه