در این آموزش رویت به ارایه یک روش جهت ترسیم پنجره روی دیوار منحنی پرداخته ایمی

کی از مشکلات در ترسیم های دیوارهای منحنی در رویت ، قرار دادن یک پنجره منحنی و به صورت پارامتریک می باشد که در این آموزش یکی از سریعترین و راحت ترین روش ها را در Autodesk Revit 2019 توضیح داده ایم ، در این آموزش به کمک محیط Mass و تکنیک استفاده از Adaptive Point ها یک پنجره دارای انعطاف اندازه ای و متریال آزاد ترسیم خواهیم کرد...

 

مدرس : مهندس شهریار مطلبی ، تست کننده نسخه رویت 2019 قبل از انتشار به انتخاب کمپانی اتودسک آمریکا

 

 

 


 

 

WWW.ISATIS-PBM.COM