در این آموزش به ترسیم کره ژئودزیک در رویت پرداخته ایم.

ترسیم کره ژئودزیک در Autodesk Revit یکی از کارهایی است که به راحتی در این نرم افزار امکان پذیر نیست ، در این آموزش مراحل ترسیم را با چند فرکانس مختلف توضیح داده ایم و یک تمرین خوب از محیط Mass در نرم افزار Autodesk Revit می باشد...

 

 

مدرس : مهندس شهریار مطلبی دارنده مدرک پروفشینال از اتودسک آمریکا و تست کننده نسخه اتی رویت

 

 


قسمت اول

 

قسمت دوم