لیستوفر در رویت


يكى از مشكلات در سازه هاى بتنى در نرم افزار Revit Structure كه احتمالا رويت كاران سازه به آن برخورده اند آماده سازى ليستوفر مى باشد.
نرم افزار رويت براى اين فرايند افزونه ها و پلاگين هاى مختلفى دارد كه برخى از اين افزونه ها قابل خريد بوده و برخى ديگر براى نسخه هاى جديد منتشر نشده اند.
در اين آموزش دو پلاگين معرفى شده است كه يكى از اين پلاگين ها براى نسخه هاى قبل 2017 مى باشد و ديگرى كه در اين آموزش با آن كار شده است براى نسخه 2020 و 2021 نرم افزار رویت قابل استفاده مى باشد.


ليستوفر چيست؟


ليستوفر به جدولى گفته مى شود كه معمولاً براى تعداد آرماتور و سازه هاي فولادى نقشه هاى اجرايى سازه هاى بتنى تهيه مى شود.

به طور مثال در اين حدول مشخص مى شود كه آرماتور نمره 10 با طول 160 سانتى متر چه تعداد به كار رفته و طول كلى آرماتور به كار رفته از هر نمره مشخص مى گردد.
از كاربرد هاى تهيه جدول ليستوفر كمك كننده به آرماتور بند براى قطع و خم آرماتورها مى باشد به بيان ساده تر با ليستوفر مى توانيم به تهيه و نصب آرماتورها سرعت ببخشيم.

 

ترسیم سقف متال دک در رویت_ کلیک کنید

آنچه در Revit Structure خواهید آموخت _ کلیک کنید

ساخت ستون سوبل با تسمه و یا ورق _ کلیک کنید

 


هم اکنون آموزش تهیه جدول لیستوفر در رویت سازه رامشاهده کنید.