فلش گرافیکی برای ایدئوگرام در رویت


ترسیم آیتم هایی که در رویت برای آنها دستوری نداریم روش های مختلفی وجود دارد و هر فرد ترسیم کننده در آن لحظه با توجه به مهارت خود در رویت و ایده هایی که در ذهن دارد روش ترسیمی آیتم خود را انتخاب می کند. به طور مثال اگر فلش های مورد نظر در رویت حالت مستقیم و خطی داشته باشد می توانید از محیط Generic Line Base استفاده نمایید یا اگر فرم ثابتی دارند می توان به شکل فمیلی آن را مدل کرد.

اگر شما دانشجو باشید و طرح خود را در رویت مدل کرده باشید احتمالا جهت ارائه کار خود نیاز به فلش های گرافیکی تر و منعطف تر خواهید داشت که دستور مشخصی برای آن تعریف نشده است. ابزار Railing در نرم افزار رویت ابزاری است که می تواند آیتم هایی را در یک مسیر در فاصله های مشخص تکرار کند. در این آموزش که در پروژه های رویت جهت ترسیم نرده استفاده می گردد.

در این آموزش با استفاده از دستور Railing جهت ترسیم این فلش های گرافیکی استفاده نموده ایم و تکنیک های آن را بیان کرده ایم.

اگر شما هم پروژه دانشجویی خود را در رویت مدلسازی نموده اید پیشنهاد می شود مشاهده این آموزش را از دست ندهید تا برای اطراحی ایدئوگرام مجبور به مدلسازی طرح خود در دیگر نرم افزارها نشوید.

(رویت نرم افزاری است که جهت مدلسازی کارهای فازدو و اجرایی معمولا کاربرد دارد و تکنیک ارائه شده جهت ترسیم فلش در این نرم افزار فقط جهت پااسخگویی به سوال هنرجویان می باشد که ایدئوگرام طرح خود به آن نیاز دارند.)

 

ایجاد دید انفجاری در رویت

ترسیم برش گرافیکی در رویت

ایجاد Join در عناصر رویت با Dynamo در چند ثانیه

مدلسازی اسلیمی پارامتریک در رویت

ورکشاپ مدلسازی نمای کلاسیک و شاسی کشی در رویت 2021

 

 

هم اکنون آموزش ترسیم فلش گرافیکی در رویت را مشاهده کنید.