شبکه کردن سیستم ها در رویت :


امروزه در دنیا تکنولوژی BIM مبحث بسیار مهم و قابل توجهی می باشد و در این پروسه نقش مهم نرم افزار حرفه ای Revit را نمی توان نادیده گرفت .

پروسه بیم بسیار گسترده می باشد و پیاده کردن آن برروی پروژه های بزرگ نیز امری پرکار است. از این رو به صورت تیمی کار کردن بر روی یک پروژه جهت تسریع کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

خوش بختانه به کمک نرم افزار رویت می توان این شرایط را فراهم نمود و افراد می توانند در مکان های مختلف و در زمان های مختلف هرکدام مسئولیت بخشی از یک پروژه را به عهده بگیرند و از تغییرات دیگر افراد برروی فایل نیز مطلع گردند.

در این عملیات باید ابتدا یک فولدر ایجاد گردد تا همه افراد به آن دسترسی داشته باشند و سپس فایل پروژه مورد نظر در آن فولدر بارگذاری شود در این بخش هر کاربر نیز میتواند یک فایب Local نیز برای خود داشته باشد.

 

 


هم اکنون به مشاهده فیلم تجربه واقعی کار تیمی رویت بپردازید: