منوی آپشن رویت


منوی آپشن رویت یکی از منوهای پرکاربرد برای تنظیمات اولیه می باشد.

همه ما در ابتدای شروع کار با نرم افزار رویت برای تنظیمات تمپلیت از منوی آپشن استفاده می کنیم تا تمپلیت اختصاصی را همواره در زیرمجموعه new داشته باشیم.

در این بخش به چند گزینه پرکاربرد این منو پرداخته ایم :

1) حذف دیسیپلین های کم کاربرد برای هرکاربر جهت خلوت شدن منوها مخصوصا در مانیتورهای کوچک

2) تنظیم دابل کلیک برروی عناصر و فمیلی ها (درحالت عادی دابل کلیک برروی فمیلی وارد محیط فمیلی و ادیت آن می شود و می توان این تنظیمات را تغییر داد)

3) تنظیم تب برگشتی از حالت انتخاب و پاک کردن یک فمیلی ( با انتخاب یک فمیلی به سربرگ mODIFY ارجاع داده میشویم حال اگر این فمیلی را از صحنه حذف کنیم به سریرگ Architecture بازگردانده می شویم این تب برگشتی قابل تنظیم می باشد)

4) تنظیمات رنگ محیط نرم افزار به طور مثال رنگ پس زمینه و یا رنگ عناصر در حالت انتخاب و ...

5) تعریف تمپلیت و مسیرهای آن و ...

 

در این آموزش مهندش شهریار مطلبی به 5 تکنیک پرکاربرد منوی آپشن نرم افزار رویت پرداخته اند.