خط چین کردن خط برش در رویت


رویت نرم افزاریست که در آن می توان فقط با دو کلیک خط برش را در ناحیه مورد نظر از پلان ترسیم نمود و برای بسیاری از افراد این یک مزیت محسوب می گردد.

حتما در هنگام ترسیم پروژه در رویت و ترسیم خط برش در پلان به این موضوع برخورده اید که چگونه تنظیمات خط برش را تغییر دهیم به طور مثال خط چین شود و ممتد نباشد و یا رنگ آن تغییر کند و یا تغییرات این چنینی ...

در این آموزش به تنظیمات نوع خط برش در رویت پرداخته ایم. از آنجا که تنظیم یک نوع خط از تنظیمات گرافیکی محسوب می شود باید از بخش visibility graphics نیز جهت دسترسی به این تنظیمات استفاده کنیم و در آن یک خط برش با ویژگی های کاملا شخصی سازی شده تنظیم نماییم.


در این آموزش توسط مهندس شهریار مطلبی در حد یک دقیقه به تکنیک تنظیمات خط برش پرداخته ایم .