توپوگرافی و گودبرداری در رویت

نرم افزار رویت نرم افزاریست که در آن به راحتی می توانید توپوگرافی ترسیم کنید ، گودبرداری کنید و از همه مهم تر مقدار دقیق حجم هریک را محاسبه نمایید.

در این آموزش به صورت تئوری و عملی به شما یادخواهیم داد که چگونه حجم گودبرداری را در نرم افزار رویت به طور دقیق محاسبه نمایید.

انواع گودبرداری می تواند با چند هدف دنبال شود :

اصلی ترین آن دستیابی به خاک سفت (بکر) و از دیگر دلایل آن عبارتند از پایین آوردن مرکز ثقل سازه و قرارگیری فنداسیون در محل امن و دور از سیل و یخبندان

در نرم افزار رویت با استفاده از TopoSurface ترسیم توپوگرافی انجام می گیرد و با ابزار Building Pad و تنظیم عمق آن به گودبرداری می پردازیم.

در این آموزش خواهید آموخت که چگونه با ابزار Graded Region م یتوان حجم خاکبرداری و خاکریزی از تو پوگرافی ترسیم شده را محاسبه نمود.

خروجی استاندارد رویت به اتوکد

انتقال داده از اکسل به شیت رویت

حل مسئله خاکبرداری در رویت

در این آموزش مسئله ای را مطرح نموده ایم که به شکل زیر می باشد :

صورت مسئله : با 12عدد کامیون در 5 ساعت می توان چند متر مکعب گود برداری کرد.

حجم خاکبرداری : 400 متر مکعب

تورم خاک : 15% کل حجم خاکبرداری

حجم هر کامیون : 8 متر مکعب

زمان رفت و برگشت هر کامیون : 1 ساعت برای هر کامیون

با فرض داشتن 12 عدد کامیون به حل این مسئله پرداخته ایم. در این آموزش همراه ما باشید تا به طور کامل با نحوه محاسبه دقیق خاکبرداری و خاکریزی در Revit و هم چنین محاسبه زمان مورد نیاز آشنا شوید.