فازبندی چیست؟

حتما در کارهای بازسازی مشاهده کرده اید که قبل و بعد از پروژه با عنوان قبل بازسازی و بعد بازسازی به نمایش می گذارند.

آیا به این موضوع دقت کرده اید که مراحل فازبندی تا چه حد برای کارفرماها و پیمانکارهای اجرای کار مهم است؟

در تمام پروژه ها طراحی تا اجرا در چند بخش مختلف اجرا میگردد که به آن فاز گفت می شود. مانند فاز صفر در بخش طراحی، فاز یک نقشه های اولیه، فاز دو نقشه های اجرایی و ...

3نکته جدید فاز2 دیوار در Revit

خروجی آسان PDF از رویت بدون انتقال به اتوکد


فازبندی در رویت

یکی از ابزارهای فوق العاده قوی و به شدت پرکاربرد در نرم افزار رویت بحث Phasing ها و یا همان فازبندی پروژه در مراحل نختلف می باشد.

با نرم افزار رویت به صورت خیلی حرفه ای وپیشرفته می توان این فازبندی را انجام داد. حتما کلیپ آموزش پایین صفحه را مشاهده کنید تا با صفرتاصد فاز بندی در رویت آشنا شوید.

فاز بندی در رویت در سه حالت امکانپذیر می باشد : فاز تخریب ، فاز بازسازی و فازهای گام به گام

به پروژه هایی که در جال تغییرات فضایی . یا به بیانی به روزرسانی فضا می باشند اصطلاحا باز سازی می گویند. در چنین پروژه هایی در پروسه تخریب و ساخت نیاز به حذف عناصر و مواردی می باشد که به این مرحله فاز تخریب گفته می شود. همچنین در پروژه های این چنینی باید عناصری نیز به فضا اضافه گردد که به آن فاز اجرا یا بازسازی گفته می شود.

همانطور که می دانید در پروژه های کلان امکان اجرای تمامی بخش ها به صورت همزمان وجود ندارد ، در این پروژه های به طور معمول پروژه در فازهای چند گامی اجرا می گردد مانند فاز یک بلوک 1 ، در فاز دو بلوک 2 ، در فاز سه بلوک 3 و این چنین تا اتمام پروژه ... که به آن فازهای گام به گام گفته می شود.