مدلسازی گچبری در رویت

در این بخش به آموزش ترسیم گچبری و قرنیز در رویت به شیوه فاز2 و متره براورد اصولی آن پرداخته ایم.

دو روش پرکاربرد تر ترسیم گچبری در رویت عبارتند از:

1) گچبری وابسته به دیوار

2) ابزار Wall Sweep

اما تفاوت این دو روش چیست؟!

متره و براورد دو روش برابر است؟!

کدام راحت تر و و سریع تر می باشد؟!

همه این ها سوالاتی می باشد که در این کلیپ به طور کامل به آن پرداخته شده است...

1) گچبری وابسته به دیوار : وابسته کردن به دیوار در تنظیمات که در این روش با ترسیم دیوار مربوطه گچبری به همراه آن ترسیم می گردد و نیاز به ترسیم جدا ندارد.

پس از ترسیم مقطع گچبری در محیط Metric Profile در تنظیمات دیوار در بخش Edit Type و  قسمت Modify Vertical Structure و با ابزار Sweep گچبری مورد نظر را به دیوار اضافه می کنیم.

متریال مورد نظر را نیز برای گچبری تعریف نموده و جایگاه آن را روی دیوار تنظیم میکنیم و پس از ترسیم دیوار خواهید دید که گچبری همراه آن ترسیم می شود که این شیوه ترسیم باعث صرفه جویی در زمان می شود.

2) ابزار Wall Sweep : دستور Wall Sweep که در این روش با تنظیمات اولیه و کلیک برروی دیوار دلخواه گچبری نیز ترسیم می گردد.

ابزار Sweep Wall از زیر شاخه های ابزار Wall می باشد و در این روش با انتخاب گچبری مورد نظر و و تنظیمات آن و کلیک برروی دیوار مورد نظر گچبری ترسیم میگردد.

یک راز فاز2 در رویت

فاز2 معماری را مانند حرفه ای ها انجام دهید!

متره و براورد گچبری در رویت

تا این مرحله به این نتیجه رسیدیم که از نظر ظاهری هردوی این روش ها باهم برابر است اما در متره و براورد دارای تفاوت هایی می باشد. اما تفاوت در چیست؟

در روش دوم پس از ترسیم به راحتی میتوان متراژ و ... گچبری ترسیم شده را بدست آوریم اما در روش اول (گچبری وابسته به دیوار) این امکان در حالت عادی وجود ندارد.

که در این روش نیاز است از دسته بندی های متره Part را انتخاب نموده و هر دیوار که به متره آن نیاز داریم را Create Part کنیم. افرادی که با این ابزار کار کرده باشند می دانند که ابزار Create Part باعث جداسازی تمامی متریال های یک دیوار می گردد .در این آموزش سعی نموده ایم نکات پرکاربرد و اجرایی را بیان کنیم و هدف ما نزدیک شدن هرچه بیشتر به فازدو اصولی و مدلسازی صحیح به دور از اشتباهات رایج در نرم افزار رویت می باشد.