جلوگیری از ریزش دیوارها در زلزله

اگر در گوگل در مورد زلزله کرمانشاه سرچ کنید ، با کلی عکس مواجه خواهید شد با ساختمان هایی که فقط دارای اسکلت و فاقد دیوار هستند. بعد از زلزله کرمانشاه پیوست ششم به آیین نامه 2800 اضافه گردید که در این بخش به آموزش آن به زبان ساده پرداخته ایم. در آیین نامه پیوست ششم مبحث اجرای مطرح شد.

اما وال پست چیست ؟ وال پست چگونه در زلزله در نقش مهارکننده دیوار را برعهده دارد؟

حتما آموزش اجرای وال پست را که در پایین صفحه قرار گرفته است را مشاهده کنید زیرا با تکنیک سه بعدی و به بیانی عامیانه سعی در تفهیم موضوع آن کرده ایم.

 

ترسیم وال پست در رویت به کمک داینامو

تکنیک مدیریت پروژه در Revit

نقش وال پست در زلزله

وال پست چیست؟

_ وال پست به معنای نگهدارنده دیوار بوده و دارای دو حالت وال پست قایم و افقی می باشد.

_ وال پست سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد.

اگر در یک پروژه در سمت چپ و راست ستون داشته باشیم ، طبیعتا روی این ستون ها نیز تیر قرار گرفته است. حال ما باید به فاصله یک صدم از ارتفاع کف تا کف طبقه (به طور مثال اگر کف تا کف 3متر باشد فاصله حدود 3سانتی متر خواهد بود) از ستون فاصله گرفته و یا با ناودانی متصل روی ستون و یا با دو نبشی (با فاصله یک صدم ارتفاع کف تا کف از ستون ) که اجرا می گردد و با یک تعداد ناودانی که در قسمت های پایین و همچنین در زیر تیر باید قرار بگیرد دیوار را مهار  کنیم. یعنی دیوار بین دو نبشی و ناودانی های بالا و پایین اجرا می شود و مهار می گردد.

نکته : در آیین نامه گفته شده است که اگر فاصله دو ستون بیشتر از 4متر باشد باید حداقل یک وادار هم در میان قرار گیرد.

نکته : هم چنین اگر ارتفاع آزاد دیوار بیشتر از 3.5 متر باشد باید از تیرک استفاده نمود.

آن چیزی که به صورت روزمره در سطح شهر مشاهده می کنید اجرای دو نبشی در کنار ستون ها و در صورت وجود پنجره در این دیوار باید دو نبشی نیز در اطراف پنجره اجرا شود و در قسمت زیرین و بالای پنجره نیز تیرک قرار می دهیم . این اتفاق باعث می شود در صورتی که دیوار تحت نیروای خارج از صفحه قرار گیرد به سمت بیرون و یا به سمت داخل تخریب نگردد و به این صورت در هنگام زلزله دیوار ریزش نمی کند.

نجوه دیگر اجرای وال پست ها ک اجرا به صورت قوطی ، قراردادن میلگرد بستر در میان رج های بلوک و یا آجر که به تفصیل در آیین نامه 2800 پیوست ششم به این موضوع پرداخته شده است و شما نیز می توانید مطالعه کنید.