ترکیب پارامتر طبقه و کد ارتفاعی با داینامو

همانطور که می دانید  یکی از کاربردهای حرفه ای داینامو در رویت ترکیب دو پارامتر با یکدیگر می باشد ، کاری که به طور عادی در رویت امکان پذیر نمی باشد. حتما برای شما هم پیش آمده است که بخواهید جلوی هر طبقه در پنجره Project Browser میزان ارتفاع آن را نیز مشاهده کنید و نیاز به چک از Properties نداشته باشید.راه حل عادی و به بیانی سنتی این کار تغییر نام های هر طبقه می باشد که در پروژه های بزرگ با تعداد طبقات بالا این کار بسیار زمان بر بوده و همچنین با تغییر ارتفاع هر طبقه مجدد باید نام آن اصلاح گردد.

با کمک این آموزش خواهید آموخت که چگونه با گره ای در داینامو ترکیباتی این چنینی را در کسری از ثانیه و به صورت کاملا اتوماتیک و حرفه ای انجام دهید.

 

عملکرد حقیقی داینامو در وریت

داینامو در خدمت تاسیسات

هر چه زمان می گذرد و صنعت بیم بیشتر جایگاه خود را پیدا میکنید بیشتر متوجه میشویم که اتوماسیون کردن کارهای رویت به کمک ابزار فوق العاده داینامو بسیار نیاز ضروری محسیوب می شود زیرا در صنعت بیم از داینامو توفع مدلسازی پارامتریک نیست و تمام توجه و ارزش داینامو به اتوماسیون کردن کارها و رفع نیازهای رویت از لحاط سرعت و هم چنین پارامتر سازی و راحت شدن از ضعف های رویت می باشد .