واقعیت افزوده چیست؟

ترکیب همزمانِ دنیای واقعی و تصاویر مجازی هوشمند مفهوم واقعیت افزوده را شکل می‌دهد.

در واقعیت افزوده یا بهتر بگویم "واقعیت مجازی زنده" در بستر واقعیت؛ موقعیت مکانی موجود حفظ شده و طرح مجازی آن توسط فناوری ای آر روی بستر قرار میگیرد.

هنگام استفاده از این فناوری، شما به همراه کارفرمادر پروژه قدم خواهید زد، نمای دقیقی از آنچه ساخته خواهد شد مثل سازه(فولادی یا بتنی)، سیستم پیچیده تاسیسات، مدلسازی معماری و تغییراتی که لازم است در طرح اعمال شود را "بدون نیازبه حضور در محل ساخت"، بررسی و آنها را قبل از خسارت به پروژه و کارفرما برطرف کنید.