واقعیت افزوده

ترکیب همزمانِ دنیای واقعی و تصاویر مجازی هوشمند

‌‌‌‌ایساتیس پیشروترین شرکت ایرانی تولید کننده واقعیت افزوده در کشور

شما حتی بدون نیاز به حضور در محل ساخت پروژه یا بعد از اجرای بخشی از ساختمان میتوانید با یک گوشی تلفن، همراه با کارفرما در پروژه قدم بزنید و یا قبل از ساخت پروژه تمامی اتصالات را ملاحظه و اگر مشکلاتی در مدلسازی بود انها را برطرف نماید نماید. ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
 

مفید برای مدلرهای سازه, معماری, تاسیسات و ذی نفعان پروژه برای دیدن تداخلات تاسیسات با ...