تنظیم صحیح لول‌های پراکنده در رویت

احتمالا بارها پروژه ای مدلسازی کردی که با مشکل پراکندگی لول ها روبرو شده باشی !
 ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
پیدا نکردن سریع لول ها ممکنه باعث اشتباه انسانی بشه و حتی مدلسازی در لول درستی انجام نشه

اولین اقدامی که قبل از مدلسازی و بعد از لول گذاری باید انجام بدید مربوط به همین آموزش میشه علاوه بر این یادگیری لول هایی که در نما ایجاد کردی و در نمودار شاخه ای نمی‌بینی رو چطوری ظاهرشون کنی .