یکی از مهمترین ویژگی های برنامه نویسی های گرافیکی ، داشتن قابلیت تغییر سریع در فرم ، تعداد ، اندازه و پارامترهای اشکال ترسیم شده توسط آنها می باشد ، ترسیم پل های کابلی دارای پارامتر حهت به روز رسانی آنها در Revit  یکی از فرآیندهای زمان بر و گاها مشکل می باشد ...

اما در کدنویسی به کمک Dynamo ما به راحتی می توانیم شاید در زمان نه چندان خیلی کوتاه اما نه زیاد مدلی بسازیم که برای بروز رسانی و تغییر در شرایط آن نیازی به مدلسازی مجدد آن نداشته باشیم و این باعث افزایش سرعت کار در پروژه ها خواهد شد که در این آموزش یک پل کابلی را مدلسازی خواهیم نمود.

 

مدرس : مهندس شهریار مطلبی