پیاده سازی سیستم بیم

برای پیاده سازی سیستم بیم در ایران یا در هر جایی از دنیا باید 3 اصلی که در ویدیو گفتم را جدی بگیرید. بعد از دیدن این ویدیو حتما لازمه انواع مقالات کلیدی در بیم BIM را هم حتما مطالعه کنید که توصیه میکنم از این صفحه مقالات جدید را بخوانید.