ازبیلت نوین

ممکنه #اجرای_ساختمان طبق نقشه جلو نره
که باید !
به شیوه سنتی با متر لیزر یا دستی بنا را #ازبیلت کرد
که این برداشت با خطای انسانی همراه و وقت گیر
یا خیلی راحت و شیک تر، از #پوینت_کلود استفاده کنیم

این پروژه در مسیر #بیم برای بازسازی بنای قدیمی مدلسازی شده