SWOT در بیم

ایا SWOT در بیم در بیم جایگاهی داره؟

همه ما میدونیم برای مدلسازی پروژه، یادگرفتن ابزار الزامیه اما برای بیم شدن پروژه کافی نیست و مدلسازی تحت اطلاعات مهارت خاص خودش رو لازم داره.
در دوره کامل بیم دو مسکونی به :
✅قرارداد نویسی تحت بیم
✅قیمت گذاری پروژه بیم
✅واقعیت افزوده یا AR
و... مسلط می‌شوید

برای دیدن سرفصل های بیشتر از لینک زیر استفاده کنید

آموزش بیم مسکونی به همراه AR
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌